ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 ΓΙΑ ΚΤΕΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 ΓΙΑ ΚΤΕΟ

Σε σχέση με την περσινή ανακοίνωση υπάρχει μια αλλαγή αφού μέσα σε παρένθεση καλούνται τόσο οι μοτοσικλέτες όσο και τα μοτοποδήλατα-πέρσι ήταν μόνο μοτοσικλέτες. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι τα δίκυκλα που καλούνται είναι εκείνα που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Περιφέρεια Ατιικής. Άρα τα μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ. που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία δεν συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο.

Σε σχέση με την περσινή ανακοίνωση υπάρχει μια αλλαγή αφού μέσα σε παρένθεση καλούνται τόσο οι μοτοσικλέτες όσο και τα μοτοποδήλατα-πέρσι ήταν μόνο μοτοσικλέτες. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι τα δίκυκλα που καλούνται είναι εκείνα που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Περιφέρεια Ατιικής. Άρα τα μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ. που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία δεν συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο.

Ειδικότερα, τα δίκυκλα που παίρνουν σειρά για έλεγχο ΚΤΕΟ μέσα στο 2014 έχουν ως εξής:
Έτος 1ης άδειας:                      Υποχρέωση για ΚΤΕΟ:
2007                                       Από 01-01-2014 έως 30-04-2014
2008                                       Από 01-05-2014 έως 31-08-2014
2009                                       Από 01-09-2014 έως 31-12-2014
1. Τα δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2010 και μετά υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
2. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
3. Τα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα), που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.
4. Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.
5. Δίκυκλα(μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και τα οποία κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.
6. Όσα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα. Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα ΙΚΤΕΟ. Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
kteo

Σε σχέση με την περσινή ανακοίνωση υπάρχει μια αλλαγή αφού μέσα σε παρένθεση καλούνται τόσο οι μοτοσικλέτες όσο και τα μοτοποδήλατα-πέρσι ήταν μόνο μοτοσικλέτες. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι τα δίκυκλα που καλούνται είναι εκείνα που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Περιφέρεια Ατιικής. Άρα τα μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ. που έχουν άδεια κυκλοφορίας από την Τροχαία δεν συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο.
.
Ειδικότερα, τα δίκυκλα που παίρνουν σειρά για έλεγχο ΚΤΕΟ μέσα στο 2014 έχουν ως εξής:
Έτος 1ης άδειας:                      Υποχρέωση για ΚΤΕΟ:
2007                                       Από 01-01-2014 έως 30-04-2014
2008                                       Από 01-05-2014 έως 31-08-2014
2009                                       Από 01-09-2014 έως 31-12-2014
.
1. Τα δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2010 και μετά υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
.
2. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
.
3. Τα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα), που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.
.
4. Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.
.
5. Δίκυκλα(μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και τα οποία κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.
.
6. Όσα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα. Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα ΙΚΤΕΟ. Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Συνεργείο μας, BAFETIS WORKSHOP , παραμένει πιστά στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, καθώς επίσης και για οποιονδήποτε απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και επισκευή χρειαστεί, προκειμένου να φτάσει η μοτοσυκλέτα σας στον τεχικό έλεγχο ΚΤΕΟ απροβλημάτιστα!!

Tags:
Bafetis.gr © 2017